Media

Ska-T @ Rockpalast/2002
Ska-T @Klima/Ilsenburg/2006
Ska-T @Zora/Halberstadt/2021